Beszámoló

2019.01.27

Sóstó Sporthorgász Egyesület

Kiskunhalas

Közgyűlés 2019

A Sóstó Sporthorgász Egyesület rendes éves közgyűlését tartotta vasárnap, ami probléma nélkül, felesleges közbeszólásoktól mentesen zajlott le.

Jáger Szabolcs Egyesületi Elnök köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a második alkalommal összehívott közgyűlés határozatképes. A több mint 500 fős egyesületből igaz csak kicsivel több mint 50 fő jelenléte kicsit kevésnek bizonyul, de egyesületünk alapszabálya értelmében a második alkalommal összehívott közgyűlés így is határozatképes. A levezető elnök megválasztása után meg is kapta a szót Dr. Horváth Róbert, aki a napirendi pontokat követve levezényelte a közgyűlést. Mivel megüresedett tisztségviselők megválasztására is szükség volt, így szavazatszámláló bizottság megválasztására került sor. A beszámolót elnökünk kezdte, amit az előre közösségi oldalon közzétett posztjához képest kiegészített.

"Beszámoló az Elnökség a 2018. évben végzett munkájáról.

A 2018. évben az Elnökség a munkáját viszonylag nyugodt légkörben, nagyobb problémák nélkül tudta ellátni.

A Felügyelő Bizottság elnöke, Szőke Zsolt, és a Felügyelő Bizottság tagja, Harnóczi Zsolt 2018. április eleje óta érdemben nem vett részt a bizottság munkájában. Végül mindkét horgász, írásban nyújtotta be a lemondását. Harnóczi Zsolt munkahelyi elfoglaltságra hivatkozott, Szőke Zsolt elnök nem indokolta írásban a lemondása okát.

Új feladatként jelentkezett a Horgászkártya regisztráció, ami októbertől sikeresen elindult Juhász Gábor alelnök és Erdélyi Gyula elnökségi tag jóvoltából. A regisztráció elindulásához nyomtató, szkenner beszerzésére volt szükség. A mai napig több, mint 100 horgász élt az egyesületi regisztrációval.

Környezetvédelem, partrendezés, nádvágás

2018. évben nem került sor nádvágásra. Az érvényben lévő szerződés ellenére a vállalkozó -Tempo Kft.- nem kezdte meg a nádvágást. Az indok több is volt: más területeken végeztek munkát, gép meghibásodás stb.

A nádvágás elmaradásáról az Egyesület elnöke szóban tájékoztatta Fülöp Róbert polgármester urat.

Januárban, a parti nád levágását Ádám Csaba, a SZIN-Vonal Bau Kft. ügyvezetője vállalta magára, cége alkalmazottaival társadalmi munkában végezte el a feladatot, amit nagyon köszönünk. A levágott nád elégetését Kuti János, Huczek Zoltán és más horgásztársak végezték.

A part mentén a fűnyírást szerződés alapján ismét a Halasi Városgazda Zrt. végezte. A munkák elvégzésében már nem voltak hiányosságok.

A 2018. évben szemmel láthatóan előtérbe került a szemetelési probléma. Az ideérkező látogatók, horgászok a szemetet rendszerint a tóparton hagyták, amit végül horgászaink, vagy a tisztségviselők szedtek össze. Ezúton szeretném kiemelni Nagyapáti József horgásztársunk segítségét, aki rendszeren összeszedte az eldobált szemeteket. A 2019-es évben szerződést kötünk egy takarító céggel, akik hetente fogják elvégezni a tópart takarítását, továbbá a szemetelésen tetten ért horgászok fegyelmi eljárásra számíthatnak.

Halak gyógyszeres kezelése

A klórmeszes vízfertőtlenítésre a tavaszi haltelepítések előtt került sor. A 2017-es évvel ellentétben a fekélyes halak jelenléte a tavon minimálisra csökkent. Ennek ellenére májustól huminsavas -immunerősítő- etetést végeztünk a tavon. Hetente 50 kg takarmány kiszórására került sor. A pontytetű fertőzöttséggel kapcsolatban gyógyszeres kezelés nem történt. Az ok, hogy szemmel láthatólag csökkent a halakon a pontytetű szám. A 2019-es évben, amennyiben szükség lesz rá, pontytetű elleni gyógyszer kiszórására kerül sor.

Haltelepítések

A haltelepítések a terveknek megfelelően 80%-ban teljesültek. Az első 2 tavaszi háromnyaras pontytelepítés során, az Elnökség kérte a haltermelőt 3 kg feletti halak telepítésére, mert a halasítási hozzájárulás az idei évben ilyen célra lett beszedve. Az első 2 telepítésnél az átlagsúly meghaladta a 3kg-ot, sőt több 6-8 kg ponty került a Sóstóba. A tervek között szerepelt, hogy az ősz folyamán további extra ponty -5-8 kg között- telepítése történik, de az alacsonyabb vízszint miatt nem kockáztattunk. Az év során 20 q kétnyaras ponty, és 128 q háromnyaras pontyot telepítettünk.

A tóba került 300 kg egy illetve kétnyaras süllő, továbbá 2400 db egynyaras balin. A nyár folyamán 100 kg aranykárász telepítését terveztük, azonban a haltermelő kérésére a telepítés 2019. tavaszára csúszik.

Halőrzés:

2018. évben elején 6 fő társadalmi halőr végzett halőri feladatokat. 2019. évben újabb 3 fő jelentkezett, hogy társadalmi halőrként tevékenykedne az egyesületnél. A halőrzés eredményesebb munkájához csónakmotort vásároltunk. Egyre több jelzést kapunk horgászainktól szabálytalankodás kapcsán. 2018. évben fegyelmi eljárás nem indult helyi horgász ellen, csak napijegyes horgásszal szemben, ami persze nem jelenti azt, hogy nincs szabálytalankodás. Reményeink szerint a halőri létszám növelése, illetve az idei évben tervezett eszközbeszerzés segíti a halőrök eredményesebb munkáját, a horgászok szabálykövetőbb magatartását.

Versenyek:

A versenyek terén továbbra is arra törekedtünk, hogy a beszedett nevezési díjakból a versenyek lebonyolítása megtörténhessen, plusz költséggel ne terheljük a költségvetést. Szerencsére Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítványtól elnyert 150e Ft-ból közel 50e Ft-ot oklevelek, kupák megvételére fordíthattuk.

Az egyesület saját szervezésében a tagság részére 3 felnőtt versenyt szervezett, az Évadnyitó és Évadzáró Horgászversenyt és a Pünkösd Kupát. A fiatalabb generáció részére a Gyermeknapi Horgászversenyt is sikerült megszervezni.

A fenti versenyeken felül horgászaink egyéni szervezésben több versenyt is szerveztek, melyért nevezőként 1.500 ill. 2.000 Ft halasítási hozzájárulást fizettek, mintegy bevételt szerezve az Egyesületünknek. Örömünkre szolgált, hogy a Haldorádó Horgász Centrum idei évben rendezte meg először a Haldorádó Triatlont, ami 3 kiskunhalasi helyszínen, az Ezüst-tó ill. a Tóth-tó mellett a Sóstón zajlott le. A sikeres rendezvényt követően a szervezők már jelezték, hogy idén is szeretnének jönni.

Horgásztábor megszervezése:

2018. évben is sikeresen megszerveztük a gyermek horgásztábort. Az egy hetes táborra 19 gyermek jelentkezett, ahol nagyon jól érezték magukat. A gyermekek horgásztak Sóstón és 2 napot az Ezüst tón, megismerkedhettek a feederezés technikájával Döme Gábortól, a bojlis módszerről Rokolya Pétertől kaptak gyakorlati bemutatót. Az igény az idei évre is megvan a rendezvényre, így 2019. évben is lesz Horgásztábor, kiszélesedő programmal, sőt örömünkre szolgál, hogy a szervezésben és lebonyolításban segítséget nyújt a Haldorádó Horgász Centrum. Az idei Tábor megvalósulásához hozzájárult a NEA-tól kapott pályázati támogatás.

Vízutánpótlás

Az idei évben a tavaszi és nyári esőzések miatt a vízszinttel egészen augusztusig nem volt probléma. Az őszi időszakban olyan kevés eső esett, hogy a vízszint közel a 2018-évi szintre esett vissza. A kútból az engedélyezett mennyiség a tóba került. A csökkenő vízszint miatt ismét pergetési korlátozást vezettünk be.

Reméljük, az Önkormányzat 200 milliós pályázatából az idei évben már előrelépés történik a vízutánpótlásban.

Úgy gondolom, az Elnökség a kitűzött feladatokat, célokat eredményesen megvalósította. Arra külön büszkék vagyunk, hogy az Egyesület jó hírneve egyre jobban terjed, és a legjobb bizonyíték erre, hogy 2018. évben rekord mennyiségű napijegyeladást -3,7 millió- forint- értünk el. Azt gondolom, ennél jobb visszajelzés nem kell a munkákra. Köszönöm azon tisztségviselők munkáját, akik ehhez idén is hozzájárultak, hiszen ez mindannyiunk érdeme."

Beszámolókat halhattunk még az Felügyelő bizottságtól, a Fegyelmi bizottságtól és a költségvetésről. A Felügyelő  bizottság létszáma az év folyamán 1 főre csökkent, így elnök és tag személyének megválasztására került sor. Fegyelmi bizottság szerint 2018 -ban egyesületi taggal szemben nem kellett intézkedni. A költségvetésünk jó irányba halad, pénzmaradványaink keletkeztek a jó gazdálkodásnak köszönhetően, amit a partmenti eszközfelújításokra szeretnének felhasználni.

2018. évi költségvetés teljesítés és 2019. évi tervezet


A napirendi pontokban Határozati javaslatok megtárgyalása következett:

  • 1, - 2019. évben az 5.000 Ft halasítási hozzájárulásból 3 kg feletti pontyok vételére kerüljön sor. /Elnökség/
    2, - Napijegy ára 4.000 Ft-ra emelkedjen. Az elvihető halmennyiség 2 db ponty + 1 db egyéb nemes hal. /Elnökség/
    3, - Napijegyes ifjúsági horgász 1 db ponty + 1 db egyéb nemes halat tarthat meg. Napijegyes gyermekhorgász nemes halat nem tarthat meg.
    4, - Éves területi jeggyel rendelkező gyermekhorgász évente 1 db nemes halat tarthat meg. /Elnökség/

A közgyűlés szavazatok alapján minden határozati javaslatot elfogadott és megszavazott.

Az elnökség ebben az évben is 5 egyesületi tagot részesített jutalomban, Ők a környezetvédelemben, társadalmi munkában, halőrzésben nyújtottak kimagasló teljesítményt. Gratulálunk nekik, megérdemlik !

Tájékoztatásul elnökünk elmondta, hogy egyesületünknél 2019 -ben nem terveznek tagsági díj emelést, de a végleges díjakat még pontosítani kell a MOHOSZ -al, így azokat csak egyeztetés útán tudják pontosan közölni. Fogadó órák február hónapban hétfő, szerda, péntek 17 órától a szokott helyen. Fogási naplókat is csak ebben az időben lehet leadni február utolsó fogadó órájáig (ne hagyjuk az utolsó pillanatokra), hiszen egyesületünknek is meg kell felelni az előírásoknak. Aki még nem regisztrálta horgászkártyáját, az minél hamarabb tegye meg, vagy kérje egyesületünk segítségét, kártya nélkül az engedély kiváltása hosszadalmasabb folyamat, lehet hogy többször is sorba kell állni.

Társadalmi halőreink száma 3 fővel gazdagodik

Az új határozati javaslatok elfogadása, szavazása megtörtént, így a helyi "Horgászrend" is megváltozik tartalmában, amit hamarosan olvashatnak a 2019-es Helyi Horgászrendben.

A mai napon minden zökkenőmentesen haladt, volt egy-két határozati javaslat amit a közgyűlés nem engedett tovább, volt olyan hozzászólás amit az elnökség és a tagság részletesen kitárgyalt, de összességében jó hangulatban törvényes keretek között zajlott minden (cikk írója szerint). A közgyűlés időben véget ért, így a megérdemelt otthoni ebédet mindenki időben fogyaszthatta el.                                                                                       Köszönettel: hoga