Közgyűlés meghívó

2020.01.09

Meghívó

A Sóstó SHE Alapszabályának értelmében 

éves rendes közgyűlést hívok össze: 

Időpontja: 2020. január 23. - csütörtök - 17 óra

Helye: MÁV Művelődési Ház / Kiskunhalas, Állomás u. 4.  

Jelenléti ív aláírása: 17:00 órától

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés: 

2020. január 26. -vasárnap- 9:00 órára hívom össze.

Jelenléti ívek aláírása 8:30 órától.

Napirendi pontok

1. Köszöntés

2. Levezető elnök megválasztása

3. Jegyzőkönyv-vezető, hitelesítők megválasztása

4. Szavazatszámláló bizottság megválasztása

5. Az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság 2019. évi munkájának beszámolója, a beszámolók feletti vita, a beszámolók elfogadása.

6. A 2019. évi költségvetés teljesítés elfogadása.

7. Határozati javaslatok előterjesztése, megvitatása és szavazása

Javaslatok:

- 2020. évben az 5.000 Ft halasítási hozzájárulás megfizetése. /Elnökség/

-2020. évben új egyesületi tag belépésekor a belépési díj a 

             felnőtt horgász esetében - 40.000 Ft, 

             ifjúsági horgász esetében - 20.000 Ft. /Elnökség/

- 2020. évben az éves területi jegy ára 20.000 Ft, 

             környezetvédelmi hozzájárulás: 4000 Ft, 

             csónakhely díja: 1000 Ft. /Elnökség/

8. 2019. évi költségvetési tervezet megtárgyalása és elfogadása

9. Egyéb kérdések

Kiskunhalas, 2020. január 8.

Jáger Szabolcs sk. elnök